מוסדות כוללניים

פראנסס פארמר | ירון כנר | אלימות כלפי כלואים | עדויות על קשירה | פרשת מזרע | פסיכיאטרייה ככלי לתיוג והנצחת מצבם של חוליות חלשות בחברה- נשים, הומוסקסואלים | מדע מגוייס בשירות פערים חברתיים ואי שוויון חברתי | החיילת | סיפורו של אייל ניר | עדויות אישיות
קטגורייה זו תציג קטעים נבחרים ממאמרו של ארווין גופמן, מוסדות טוטאלים, כמו גם ביקורת אחרת שהושמעה על מוסדות פסיכיאטרים בהיותם מוסדות טוטאלים. קטגורייה זו באה להציג את הנזק הנפשי הנגרם לאדם בהיותו שוכן מוסד טוטאלי: נזק הכרוך בהשפלת האני, הפקעת האני, טשטוש האישיות ודה פרסונליזציה. המסקנה המתבקשת היא שאין מוסדות פסיכיאטרים יכולים לטעון ל"ריפוי" כאשר הם מתקיימים במתכונת של מוסד טוטאלי המקיים את כל המאפיינים של פגיעה באישיות ובעצמיות.

א.קטעים נבחרים מתוך מאמרו של אירווין גופמן - "מוסדות טוטאלים" :

א.1.טקס השפלת האני

א.2.דרכי ההשרדות אשר שוכן המוסד הטוטאלי נוקט במוסד הטוטאלי נתפסות בעיני הצוות כפאתלוגיה ו"הוכחה" למחלתו.

א.3.תהליך ההמרה- אימוץ שוכן המוסד הטוטאלי את ההשקפה הפסיכיאטרית על עצמו בדבר "ראית האור".

א.4.עולמם של אנשי הסגל- התייחסות לאנשים כאל אובייקטים.

א.5.אנשי הסגל מציגים את עצמם כמומחים בידיעת הטבע האנושי.

א.6.מאפיינים נוספים של המוסד הטוטאלי- שליטה בצרכי היום יום.

======

ב.מקורות אחרים להבנת המוסד הפסיכיאטרי כמוסד טוטאלי, על הנזקים שהוא גורם

ב.1.מוסדות טוטאלים/ גוייס בראון, פעילת זכויות אדם בארצות הברית.

ב.2.יואל אליצור וסלבדור מינוחין- מיסוד השיגעון.

ב.3.היהדות ועיניה קשורות- חולה הנפש חסר התובנה למצבו- הכרכת ה"חולה" במוסד הטוטאלי לראות את עצמו על פי ההשקפה הפסיכיאטרית תוך שימוש במונח ה"מדעי" וה"רפואי" חוסר תובנה למצב.

ב.4.פיטר ל. ברגר, מתוך הזמנה לפגישה- עם הסוציולוגיה- ראיית החיים עד כה כטעות או שגיאה אשר חיי המוסד אמורים לתקנם.

ב.5.הדינימקה של שבירת הרוח בתוך המוסד הטוטאלי הפסיכיאטרי.

ב.6.המוסד הטוטאלי כאנטיתזה להצהרת זכויות האדם ולעקרון אי ההתערבות של המדינה, והחטאת ריפוי הנפש בעצם היותו מוסד טוטאלי.

ב.7.כוח מוביל לעריצות.

ב.8.טקסי ההשפלה במוסדות טוטאלים, כפי שהשתקפו במחקרם של קופר ורינסקי , מן ההיבט האנתרופולוגי.

ב.9.הזובור הצבאי וטקס הזובור הפסיכיאטרי.

ב.10.עדויות על טקסי השפלה.

ב.11. בקצרה: הנזק הנפשי הישיר של טקסי ההשפלה והמוסד הטוטאלי.


זכויות אדם | סכנה לדמוקרטיה | תיוג חריגים | מוסדות טוטאלים | טראומה והחלמה | האגודה לזכויות האזרח | ועדת שניט | הפרכת המיתוסים | אלטרנטיבות | חוק ומשפט |

התנועה | הפורום | עולמות בדויים | המאבק בסטיגמה |  חופש המחשבה | מילון פונטנה לאנטי פסיכיאטרייה | תגובות למערכת ההסברה הפסיכיאטרית | ארכיון כתבות | ספרים מומלצים וסרטים | @

הזכות למרוד בעריצות, זכות מוכרת בחוקה האמריקאית ובקונספט של הדמוקרטיה המערבית בכלל, נתפסת בחדר המיון של בית חולים פסיכיאטרי כ"הוכחה" ל"מחלה" שמצדיקה כליאה