פונטים


:הוראות הוספת פונטים
ללחוץ פעם אחת על הפונט הרצוי
catrl + x ללחוץ
"התחל"/"הגדרות"/"לוח בקרה"/"גופנים" "בתוך תיקיית "גופנים
catrl + v ללחוץ

הורדה תמונה שם
לחץ כאן להורדה BN Anna
לחץ כאן להורדה BN Elka0
לחץ כאן להורדה BN Michal
לחץ כאן להורדה BN Handwrite
לחץ כאן להורדה BN Balagan
לחץ כאן להורדה BN 3rd Place