שיעור חזרה למבחן 1.11

*קחו בחשבון שהתשובות כאן מתוקצרות לנקודות עקריות, במבחן תתבקשו להרחיב ולתת דוגמאות

שאלות מבחינות בגרות:

 

הגירה במזה"ת

א.     ציין 3 סוגים שונים של הגירה במזה"ת והבא דוגמא לכל אחד מהם

ב.      הסבר 4 תוצאות שונות של תנועת ההגירה המשפיעות על התחום היישובי כלכלי

 

 

 א . הגירה מהכפר לעיר
הגירה ממדינות עניות לעשירות

הגירה מאולצת

 

ב. א. עובדים זרים ממדינות עניות שולחים כסף למשפחות שלהם בארצות המוצא ובכך מכניסים כסף זר ותורמים לכלכלה במדינתם

ב. עובדים ממדיניות מתפתחות מגיעים למדינות מפותחות ורוכשים השכלה, לדג' מהגרים טורקים שמגיעים לגרמניה לעבוד וללמוד חקלאות וחוזרים לטורקיה ומביאים עימם שיטות חקלאות מודרניות.

ג. יש בריחה של אנשי מקצוע מהארצות החלשות – כל בעלי המקצוע ובעלי היכולת הכלכלית עוזבים לעבוד בחו"ל ובמדינה נשארים חסרי ההשכלה והעניים מה שמחליש את המדינה עוד יותר

ד. בעיות חברתיוית בארצות היעד של המהגרים: לדג' בעיות חברתיות של עובדים זרים בארופה, פרעות של הקהילה המוסלמית בצרפת שמורכבת בעיקר ממספר דורות של מהגרים מהמזרח התיכון.

ה. בהגירה פנימית: עיור מואץ, מביא להתפתחות מדרג של עיר ראשה, קריסת מערכות שירותים ותשתיות עירוניות, מחסור בדיור ותעסוקה, בעיות חברתיות (תנועות איסלמיות)

 

 

 


 

נושא: סכר אסואן והשפעותיו

א.          תאר 3 השפעות חיוביות של סכר אסואן הגבוה על החקלאות במצריים.

ב.           הסבר 2 השפעות שליליות על השטחים הניתנים לעיבוד בדלתא, בעקבות בניית סכר אסואן.

תשובה

א.     שלוש השפעות חיוביות של הקמת סכר אסואן על החקלאות במצרים:

1. בגלל שיש שליטה על זרימת המים ניתן להגדיל את השדות החקלאיים.

2. מפני שיש אספקת מים לכל אורך השנה ניתן לגדל יותר גידולים חקלאיים כגון: חיטה וכותנה.

3. מכיוון שהסכר יצר מאחוריו אגם, ניתן לפתח באזור חקלאות המבוססת על דייג.

ב.  שני ההשפעות השליליות של כסר אסואן על הדלתא:

1. הסכר גרם לכך שמינרלים רבים שקעו באגם ועל כן המים שהמשיכו לזרום בנילוס והגיעו לדלתא היו עם פחות מינרלים ולכן הפוריות של הקרקע נפגעה.

2. בעקבות ירידה בפוריות של הקרקע נאלצים חקלאים רבים לקנות דשנים רבים ובכך יש להם פחות רווחים .

3. מפני שיש ירידה בפוריות הקרקע והחקלאים נאלצים להשתמש בדשנים רבים, הם גורמים לזיהום של הקרקע ובעיקר זיהום של מי התהום.

 

 

 

  

. תיירות במזה"ת

במזרח התיכון גלומות אפשרויות לפיתוח תיירות בהיקף בינלאומי.

א. תאר ארבעה גורמי משיכה לפיתוח התיירות באזור, והבא דוגמה לכ גורם.

ב. תאר והסבר את תרומת התיירות לכלכלתן של מצרים וטורקיה.

תשובה:

א. גורמי משיכה ייחודיים:

1. אתרי דת לצליינות נוצרית ומוסלמית בעיקר בירושלים ובמכה.

2. אתרים ארכיאולוגיים מן הקדומים והחשובים בהתפתחות ההיסטוריה העולמית, כולל אוספים במוזיאונים ואתרים משוחזרים במצרים, עיראק טורקיה וישראל.

3. מיקום גיאוגרפי מרכזי בין אירופה, אסיה ואפריקה עם מעברי ים ונציבי טיסה בינלאומיים. חשובה במיוחד הקרבה לשוק צרכנים גדול ועשיר של אירופה. אזור המזה"ת נחשב זול בשירותי תיירות יחסית לארצות אחרות.

4. ימי שמש רבים ואתרים לספורט מים באילת, עקבה וחופי סיני.

5. מעיינות מרפא בים המלח ובטורקיה.

ב. תרומת התיירות לכלכלתן של מצרים וטורקיה

- התיירות נחשבת לענף ייצוא ומכניסה מטבע זר רב, בעיקר לטורקיה וגם למצרים. ההכנסות הישירות וגם חשיפתן של מדינות של מדינות האזור בפני תיירות עסקית, עשויות לחזק את מעמדן בקהילייה הכלכלית של אירופה ( ובעיקר טורקיה) ובקרב מאגר ההון העצום ומחפש ההשקעות של מפיקות הנפט

 (בעיקר במצרים).

- התיירות הינה ענף עתיר תעסוקה, הן תעסוקה ישירה (תעופה ותחבורה אחרת, מלונאות, בידור ושירותי אוכל) והן תעסוקה לא ישירה (ענפי בנייה, שירותי מזון ועוד).

 

 

 

 

 


 

. זהום מי תהום

א.     הסבר שלושה גורמים לזיהום מי תהום במזה"ת והבא דוגמה אחת לזיהום של אקוויפר במזה"ת.(12 נק')

שלושה גורמי זיהום אקוויפר :

1.     המלחת יתר כתוצאה משאיבת יתר וחדירה של מי ים בעקבות עלייה של הפן הבייני.

2.     חדירה של דלקים אל מי התהום באזור של תחנות דלק  שאינן מתוחזקות נכון.

3.     חדירה של תשטיפים באזורי מזבלות שאינן מטופלות כראוי . התשטיפים מחדירים איתם חומרים רעילים מהמזבלות.

זיהום אקוויפר במזרח התיכון – אקוויפר החוף בישראל סובל מכל הגורמים שהוזכרו.

 

 

 

 

ב.      באלו דרכים ניתן לשפר את איכות מי התהום במזה"ת. הצע שתי דרכים.(10 נק')

שתי דרכים לשיפור איכות מי התהום:

1. החדרה של מים מתוקים לאקוויפר כדי להדחיק את הפן הביני כלפי מטה ולהפסיק את המלחת הבאר. – פעולה זו נ עשית באקוויפר החוף בישראל ע,י העברה של מי כינרת והחדרתן באקוויפר החוף.

2. הפסקת שאיבת היתר מהאקוויפר והזרת מאזן חיובי ע,י שאיבת מים שתהיה פחותה מחדירת המים לאקוויפר.

3. קליטת מי שטפונות והחדרתן אל האקוויפר- פעולה זו נעשית במישור החוף באזור נחל שקמים . על שפך הנחל נבנה מאגר באזור של חולות. מאגר זה מתמלה מספר פעמ ים בחורפים גשומים והמים מחלמחלים אל האקוויפר.

 

 

 

  

. ריבוי טבעי במזה"ת

עיין בנתוני הטבלה: ריבוי טבעי באחוזים במדינות המזה"ת 1998 והשב

המדינה

ריבוי טבעי

המדינה

ריבוי טבעי

המדינה

ריבוי טבעי

מצרים

1.89

ירדן

3.12

פלשתינים

3.80

עירק

3.20

טורקיה

1.60

ישראל

1.38

סוריה

3.22

לבנון

1.61

תוניסיה

1.53

א.     חלק את מדינות הטבלה ל2-3 קבוצות על פי בחירתך והסבר את חלוקתך.(8 נק')

החלוקה היא לשתי קבוצות .

עירק ,סוריה , ירדן ,והפלשתינים – ריבוי טבעי של יותר מ3% לשנה . אוכלוסיות אלו יכפילו את עצמן תוך פחות מ25 שנה .הקבוצה השנייה היא מצרים , טורקיה , לבנון , ישראל ותוניסיה . בקבוצה זו גידול האוכלוסייה נמוך מ2%לשנ ה . בקצב זה הכפלת האוכלוסייה עורכת יותר 30 שנה.

 

ב.      הבא שני גורמים לריבוי טבעי גבוה בחלק ממדינות המזה"ת ושני גורמים לירידה בריבוי הטבעי בחלק אחר של המדינות.(14 נק')

גורמים לריבוי טבעי גבוה-

דת האסלם אוסרת על שימוש באמצעי מניעה.

גיל נישואים צעיר – שנות הפריון ארוכות ולכן מספר הלידות גדול.

שיפור ברפואה מביא לצמצום בתמותה ובמקביל הילודה ממשיכה להיות גבוהה.

גורמים לירידה בריבוי הטבעי- מדינות המושפעות מהמערב – השכלה גבוהה ושימוש נרחב באמצעי מניעה- ישראל ותוניס.

מדיניות ממשלתית הפועלת לצמצום הילודה – במצרים נעשו מאמצים לצמצום הילודה  ע"י מסע פרסום נרחב והקמת תחנות לתכנון המשפחה .

 

 

 

 

 


     

  1. התעשייה במזה"ת

א.     מה הם מאפייני התעשייה במזרח-התיכון?

ב.      מנה את הגורמים לנחשלות (פיגור) התעשייה במזה"ת.

ג.      מה הקשר בין רמת השכלה נמוכה במזה"ת לבין נחשלות התעשייה במזה"ת?

תשובה

א. מאפייני התעשייה במזה"ת: (ראה תשובה לשאלה 7)

*                  אחוז נמוך של מועסקים בתעשייה לעומת אחוזים גבוהים של מועסקים בחקלאות

*                  התעשייה ברובה היא  תעשייה קלה, עתירת עבודה בעיקר בתחום של מוצרי מזון, טקסטיל והלבשה, חומרי בנייה פשוטים או תעשיות סרט נע העוסקות בהרכבתם של מוצרים. כגון מפעלים להרכבת מכוניות או מוצרי חשמל.

*                  תעשיות רבות מבוססות על חומרי גלם מהחקלאות (כותנה, קנה סוכר), ומיוצרים בהן מוצרים שנועדו לחקלאות (כמו דשנים).

*                  מוצרי התעשייה המזרח-תיכונית מתקשים לעמוד בתחרות עם מוצרים מערביים

*                  התעשיות מרוכזות בערים הגדולות. הן קרובות לשוק הצרכנים, למקורות ההון ולמרכזי התמיכה כמו בנקים.

ב. הגורמים לנחשלות התעשייה במזה"ת:

*                  שוק צרכנים גדול אך עני.

*                  מחסור בכוח אדם משכיל ומיומן.

*                  מחסור בהשקעות הון

*                  מחסור במערכות יעילות בתחום הבנקאות, המיחשוב, והתחבורה היבשתית והאווירית

ג. הקשר בין רמת השכלה נמוכה במזה"ת לבין נחשלות התעשייה במזה"ת

רמת ההשכלה הממוצעת הנמוכה של רוב תושבי האזור מונעת מהם את היכולת להשתלב ככוח-עבודה במפעלים מתקדמים, שבהם הדרישה היא לעובדים משכילים ומיומנים. בשל זאת, מתקשות מדינות המזה"ת לקדם את תעשייתן ולהגדיל את אחוז התעשיות המתקדמות.