חץ  על הצופים

 

כללי היסטוריה של התנועה מידות הצופה סמל הצופים
       

 

כללי

"'תנועת הצופים העבריים בישראל' היא תנועת נוער ציונית, ממלכתית, שייעודה הוא להקים ולפתח, מסגרות חינוכיות-ערכיות, בהם יפעלו ילדים ובני נוער בכל רחבי הארץ במגוון פעילויות חברתיות חווייתיות המהוות עבורם מקור לפיתוח אישי, לבילוי ולהנאה" (מתוך הגדרת הזהות והייעוד של הצופים).

תנועת הצופים הינה תנועת נוער חינוכית ערכית:
- תנועת הצופים מחנכת את חבריה לאור תפיסת עולם ערכית, תוך קיום דיאלוג מתמיד על עיצוב וגיבוש תפיסה זו.
- תנועת הצופים מחנכת את חבריה לנהוג על פי תפיסה זו באורח חייהם בתנועה ומחוצה לה, ומהווה מוקד השפעה משמעותי ומחנך בחברה.
- חברי תנועת הצופים לוקחים חלק פעיל ואחריות על תפקיד חינוכי זה.
- תנועת הצופים מונחית על ידי השקפת עולם המבוססת על ערכי הרוח והמורשת התרבותיים של עם ישראל ולאור ערכיה הדמוקרטיים של מדינת ישראל.
- תנועת הצופים מחוייבת לערכי מוסר אנושיים וכן לקידום התפתחותם, רווחתם וכבודם של בני האדם.
- תנועת הצופים מקיימת חיי תרבות ישראלית-יהודית-צופית, יוצרת, פתוחה ומשמעותית.

תנועת הצופים הינה תנועה א-מפלגתית, כלומר אינה שייכת לשום מפלגה פוליטית ואינה אוחזת בעמדה פוליטית.
התנועה פונה לכל ילדי ישראל, ללא הבדלי דת, גזע, מין ולאום.
לתנועת הצופים כ - 50,000 חניכים הפעילים ב - 145 שבטי צופים הפזורים בין אילת לקריית שמונה.
בתנועת הצופים יש "ניהול עצמי" - חברי התנועה (בני נוער) הם המנהלים שלה, בעוד שהבוגרים (למשל מרכזי השבטים) אחראים לשמור על בני הנוער, אך משתדלים לא לעזור להם בניהול.
תנועת הצופים רואה במדינת ישראל את המרכז ההיסטורי והתרבותי של העם היהודי ומחויבת להמשכיות העם היהודי ותרבותו. התנועה פועלת לחיזוק הקשר בין העם היהודי למדינת ישראל, לטיפוח קשר בין העם היהודי בארץ ובתפוצות, לחינוך לאהבת הארץ והמדינה ולערכיה היהודיים, לעידוד המעורבות והתרומה האישית ולקיחת אחריות על קידומה ועתידה של מדינת ישראל ולשמירה על זכותם של כל הקבוצות או הפרט בקבוצה במדינת ישראל.
תנועת הצופים פועלת לאור ערכיה הדמוקרטיים של מדינת ישראל, מטפחת ומעודדת את חבריה ובוגריה לנתינה והתנדבות ופועלת לקידום התפתחותם, רווחתם וכבודם של חבריה.
תנועת הצופים מחויבת לערכי מוסר כלל אנושיים: אהבת האדם ועיצוב חברה בה האדם נמצא במרכז, חברה בה כל פרט נוהג כלפי רעהו בכבוד הדדי, יושר והגינות ומתן דגש מרכזי על העזרה לזולת וערבות הדדית.
לתנועת הצופים ארבעה ערכים מרכזיים, הנקראים "ערכי הליבה של הצופים": דמוקרטיה, רב תרבותיות, זהות יהודית ואחריות חברתית.

את חברי התנועה ניתן לחלק לכמה קבוצות/שכבות עקריות: שכבה צעירה (כיתות ד'-ו'), שכבת נעורים (כיתות ז'-ט'), שכבה בוגרת (כיתות י'-יב') ובוגרים (אחרי י"ב).
הניהול בתנועה מתבצע על ידי השכבה הבוגרת (או בקיצור שכב"ג). מתוך השכב"ג ישנם בעלי תפקידים: מדריכים, ראשי גדודים (ראשגד"ים), פעילים, מחסנאים, מרכזים צעירים ושאר תפקידים בשבט. השכבה הצעירה ושכבת הנעורים עוברות פעולות על ידי מדריכים בשכבה הבוגרת. פעולות מתקיימות פעמיים בשבוע, כשלכל פעולה יש ערך מרכזי (לא בהכרח מארבעת ערכי הליבה) ונושא שניתן לקשר לערך. החניכים עוברים במהלך הפעולה סדרה של מתודות - המדריכים מעבירים לחניכים את הערך בעזרת סדרה של משחקים, דיונים, הפעלות וכו'. לכל מספר פעולות יש נושא משותף - סידרה של פעולות בעלות נושא משותף נקראת "מערך". בכיתה ט' החניכים מתחילים לעבור פעולות שמטרתן הכנה לכניסה לשכב"ג, על מנת שהם יוכלו לנהל את השבט בעתיד.
בנוסף לפעולות הסדירות, בתנועת הצופים יוצאים לטיולים ומפעלים שונים, כגון יום צופה ומחנה הקיץ. במהלך הטיולים מתנסים החניכים ולומדים על צופיות: בחלק מהטיולים עליהם לנווט, לפעמים עליהם להבעיר אש, לבנות מבנים מסנדות וחבלים ועוד. כל אלה מתווספים לערכים שמעבירים המדריכים לחניכים.

לצופים מרכז הדרכה בחוות הצופים ברמת יוחנן ומרכז הדרכה בת"א. מפעלים עיקריים: טיולי חנוכה, מחנות קיץ, פורימון, טיולי פסח, יום צופה, פעולות שירות למען הקהילה.

ההיסטוריה של התנועה

תנועת הצופים הוקמה ע"י הלורד הבריטי רוברט באדן-פאוואל (Robert Baden-Powell) בשנת 1908.

בזמן "מלחמת-הבורים" בדרום אפריקה הפעיל פאואל נערים צעירים במשימות סיוע ומודיעין. בעקבות ההצלחה של הדבר החליט על הקמת תנועת נוער שתפקידה יהיה לפתח את התכונות הגופניות והנפשיות ואת המידות המוסריות של בני נוער, לחנך את הנוער ברוח של משמעת תוך עיסוק בספורט ובחיי שדה אבל ללא מסגרת צבאית נוקשה.


באדן פאוואל - מייסד תנועת הצופים (העולמית)

הניסיון הראשון של צופים בארץ היה ב1919 בגימנסיה "הרצליה", אך התנועה שהוקמה התפרקה לאחר 11 שנים כי לא עמדה בתחרות עם תנועות הנוער המפלגתיות. לאחר שש שנים עזרה מחלקת החינוך של הועד הלאומי לארגן את התנועה מחדש, והתנועה נחשבה אז לתנועה עירונית. ב1949 נחשבה כבר לתנועה חלוצית, לאחר הקמת גרעין התישבותי ראשון. מאז הוקמו בזכות הצופים עוד כ30 קיבוצים

למעשה, הסתדרות הצופים הנה תנועת הנוער העברית הראשונה שקמה בארץ ישראל.
התנועה מחולקת לשנים עשר מחוזות הקרויים "הנהגות" וכוללת גם שבטים של צופי ים, ו"עדת הצופים" - הצופים הדתיים. בכל הנהגה מאוגדים בין 12 ל - 20 שבטים.

כיום מגשימים בוגרי התנועה במסגרות של שנת שירות, בפעילות התנדבותית למען הקהילה לפני  השירות הצבאי ובחינוך לשירות צבאי משמעותי ושירות בנח"ל.
במסגרת תכנית "צופים 2000" מרחיבה התנועה את פעילותה לפריפריה, באמצעות גרעיני רעים ופתיחת שבטי צופים חדשים באזורי עדיפות לאומית (נכון לשנה זו 180 חניכים יצאו לשנת שירות ו - 150 חניכים לנח"ל). בשנת תשנ"ח זכה פרוייקט גרעין רעים בפרס קרן קלור ל - 50 שנות חינוך יהודי ציוני, ולאות מיזם האיכות המוענק לפרוייקטים של איכות ומצוינות.
תנועת הצופים פועלת גם בארה"ב ומטפלת בבני ישראלים באמצעות הנהגת צופי "צבר" הכוללת כ - 10 שבטים ברחבי ארה"ב וקנדה.
לצופים תנועת אחות בארה"ב - תנועת "השחר" - יהודה הצעיר וכן זיקה לתנועת הנוער "הפדרציה הציונית הבריטית", ולצופים היהודיים ברחבי תבל (צרפת, מכסיקו, ארה"ב).

 

עשרת דברות הצופה

 

ערכי התנועה - הצידוק הערכי

תנועת הצופים מונחית בידי השקפת עולם המבוססת על ערכי הרוח והמורשת התרבותית של עם ישראל ולאור ערכיה הדמוקרטיים של מדינת ישראל.

מחויבת לערכי מוסר אנושיים וכן לקידום התפתחותם, רווחתם וכבודם של הני האדם.

תנועת הצופים תקיים חיי תרבות ישראלית-יהודית-תופית יוצרת פתוחב ומשמעותית.

מהשקפת עולם זו נגזרים עקרונות היסוד הבאים:


תנועת הצופים תהיה מחויבת לערכי מוסר כלל-אנושיים
- תחנך לאהבת אדם, תפעל למען חברה שבה האדם במרכז.
- תפעל למען חברה שכל אחד מחבריה נוהג כלפי רעהו בכבוד הדדי ושמירה על יושר והגינות.
- תעודד עזרה לזולת וערבות הדדית.
- תעשה כל שביכולתה לפתרון מצוקות חברתיות.
- תחנך לחיים בשלום.

תנועת הצופים תפעל לקידום התפתחותם, רווחתם וכבודם של בני-אדם בתנועה ובחברה
- תפעל למימוש העקרונות, הרואים את האדם כאדון למחשבותיו ולמעשיו.
- תעודד את הפרט לקחת חלק מרכזי בעיצוב עולמו הערכי, האישי והחברתי, כמו גם אחריות על בחירתו ומעשיו.
- תפעל למען פיתוח של הפרט:
במישור האישי כמממש את עצמיותו.
במישור החברתי כאזרח תורם ומעורב.

תנועת הצופים תפעל לאור ערכיה הדמוקרטיים של מדינת ישראל
- תשמור בתוכה וגם מחוצה לה על שוויון בין בני-האדם, שוויון זכויות, הזדמנויות וחירות הפרט ללא הבדל גזע, דת, מין ולאום.
- תפעל למען סובלנות והכרת השונה - על תפיסת עולמו, חייו ותרבותו תוך מאמץ לגשר בין בני האדם השונים בחברה.
- תכיר בזכות קיומן של דעות ואמונות שונות ותפעל למען פתרון מחלוקות על ידי הקשה, פתיחות מחשבתית ודרגי נועם.
- תחנך לאזרחות טובה ופעילה.
- תפעל למען שמירת חוק והצדק.

תנועת הצופים רואה במדינה ישראל את המרכז ההיסטורי והתרבותי של העם היהודי
- תפעל לחיזוק הקשר בין העם היהודי למדינת ישראל.
- תפעל להבנת חשיבות קיומה של מדינת ישראל והחיים בה.
- תחנך לאהבת הארץ, המדינה וערכיה ההיסטוריים והאנושיים.
- תעודד מעורבות, תרומה ולקיחת אחריות על קידומה ועתידה של מדינת ישראל.

תנועת הצופים תהיה מחויסת להמשכיות העם היהודי ותרבותו
- תקיים רב-שיח מתמיד עם המורשת התרבותית והערכית של העם היהודי, תוך יחס של כבוד ופתיחות כלפי הגישות והאמונות השונות.
- תעודד את הפרט לעצב זהות יהודית-ישראלית משמעותית.
- תפעל למען עיצוב תרבות יהודית-ישראלית, המשלבת בין המורשת התרבותית של העם היהודי (ערכים אנושיים, זכרונות היסטורים, חגים ומועדים, קשר לארץ, שפה עברית ועוד) לבין התרבות וההוויה הישראלית, המתגבשת במדינת ישראל.
- תשמור על זכותו של כל פרט וקבוצה במדינת ישראל לקיים אורח-חיים על-פי אמונתם.
- תטפח קשר בין העם היהודי בארץ ובתפוצות.

תנועת הצופים בישראל רואה את עצמה כחלק מתנועת הצופים העולמית, המושתתת על עקרונות הצופים ומידות הצופה
- צופיות ככלי חינוכי מרכזי בפעילות התנועה.
- תחנך להכרת ואהבת הטבע, לחיים בטבע ולשמירה על איכות הסביבה.
- תחנך לערכי חברות וריעות.
- תקדם יוזמה, מצוינות ומקצעיות.
- תטפח חיים קבוצתיים בחברה.

תנועת הצופים היא תנועת נוער חינוכית ערכית
תנועת הצופים היא תנועת נוער, המורכבת מבני נוער, מופעלת בידי בני נוער, במסגרת הצופים מרכז פעילותה היא חינוך ערכי, חינוך שמשמעו יצירת בסיס ומקום לחניכיה להתלבט, לבדוק ולהתנסות, כדי שיוכלו לבנות כל חניך לעצמו סולם ערכים אישי, חינוך שמשמעו פתיחת אפשרויות מרביות, יצירת מפגש עם דעות שונות וגישות שונות שיאפשרו לחניך לגבש זהות אישית כבחירה, ולא מתוך אילוץ, שכנוע או תעמולה ומניפולציה. חינוך ערכי של הנוער הוא מטרתה המרכזית של תנועת הצופים.

תנועת הצופים תחנך את חבריה לאור תפיסת עולמה הערכית, תוך קיום דיאלוג מתמיד על עיצוב וגיבוש תפיסה זו
החינוך הערכי של תנועת הצופים פועל על פי תפיסת עולם שתגובש במהל השנים בידי חבריה, תפיסת עולם זו מתווה דרכי התנהגות וערכים בסיסיים שהתנועה מעוניינת לקדם בין חבריה ומחוצה לה.
במסגרת הפעילות נקיים דיאלוג עם החניכים, נשאל שאלות, נתחבט ונבדוק. רק דיאלוג אמיתי ומלא, דיאלוג שמאפשר לשאול כל שאלה, ייצור הזדהות אמיתית ועמוקה עם תפיסת העולם הצופית, על כל המשתמע ממנה.

התנועה תחנך את חבריה לנהוג על פי תפיסה זו באורח חייהם בתנועה ומחוצה לה, ולהוות מוקד השפעה משמעותי ומחנך בחברה
אימוץ התפיסה הערכית בידי חניכי התנועה והזדהות עימה יבואו לידי ביטוי באורח חייהם בתנועה ומחוצה לה. ערך כמו עזרה לזולת ושמירת כבוד האדם יביאו לפעולות עזרה לנזקקים ותמיכה באוכלוסיות חלשות; סובלנות תכונן מצב של פתיחות והקשבה.
עד מהרה יהפכו חברי התנועה להיות גורם מחנך בחברה, מעין סמן, שמשפיע על חברים ואנשים מחוץ לתנועה לאמץ ערכים והתנהגויות אלו גם הם.

חברי תנועת הצופים יקחו חלק פעיל ואחריות על תפקיד חינוכי זה
לאור העקרונות האלה תפקידם של חברי תנועת הצופים לקחת אחריות על תהליך זה: חינוך בני הנוער הצעירים לאור תפיסת העולם הערכית, ויחד איתם ודרכם השפעה על החברה הסובבת אותם.

 

סמל הצופים

סמל הצופים מורכב ממספר חלקים שכל אחד מהם בעל משמעות משלו,להלן:
  הסבר שם
1. סמל הצופים- בנים.
הצופה מכה שורש בכל מקום כשורשי החבצלת.
עלי החבצלת מסמלים את שלושת חלקי ההבטחה.
עלי תלתן/ חבצלת
2. סמל הצופות בנות עלי תאנה
3. מסמל את הצופים העבריים.
"הצופה נאמן לעמו, מדינתו ושפתו!"
מגן דוד
4. סיסמת הצופים "היה נכון"
5. מסמלת את רוחו של הצופה.
"הצופה אינו נופל ברוחו!"
מגילה מחייכת
6. מסמל את הצופיות המעשית קשר שמינית
7. סמל אחדות - גזע, מין, דת. שלושת האגדים
8. מסמל את יושרו של הצופה קו ישר

 

מהעולם

קנדה
אוגנדה
אקוודור
ניו זינלנד
פיליפינים
צופי אמריקה 1
אוסטרליה
איטליה
צופי אמריקה 2
צופי בנות ארה''ב 1
פנמה
צופי ים ארה''ב
טאיוואן
צופי בנים ארה''ב
יוון
ספרד
פדרציה
צופי בנות ארה''ב 2