פתרונות מלאים לכל הבגרויות!

חורשים לבגרות? הנה פתרונות מלאים וחלקיים של בגרויות בכל המקצועות!!

מהיום לא מבזבזים כסף על מורים פרטיים ושעות אחר חיפושים...

פורטל חדש לנוער: http://www.click2.cjb.co.il

שעון החול מתקתק עד לסיום 12 שנות לימוד!!!

 

מתמטיקה

2008

2007 2006 2005
קיץ מועד ב' חורף קיץ חורף קיץ חורף קיץ חורף
שאלון 001 001 שאלון 001 שאלון 001 שאלון 001 שאלון 001 שאלון 001 שאלון 001 שאלון 001
שאלון 002 002 שאלון 002 שאלון 002 שאלון 002 שאלון 002 שאלון 002 שאלון 002 שאלון 002
שאלון 003 003 שאלון 003 שאלון 003 שאלון 003 שאלון 003 שאלון 003 שאלון 003 שאלון 003
שאלון 004 004 שאלון 004 שאלון 004 שאלון 004 שאלון 004 שאלון 004 שאלון 004 שאלון 004
שאלון 005 005 שאלון 005 שאלון 005 שאלון 005 שאלון 005 שאלון 005 שאלון 005 שאלון 005
שאלון 006 006 שאלון 006 שאלון 006 שאלון 006 שאלון 006 שאלון 006 שאלון 006 שאלון 006
שאלון 007 007 שאלון 007 שאלון 007 שאלון 007 שאלון 007 שאלון 007 שאלון 007 שאלון 007

פיסיקה

2008

2007 2006 2005
מכניקה מכניקה מכניקה מכניקה
קרינה וחומר קרינה וחומר קרינה וחומר פרקי בחירה
חשמל ומגנטיות חשמל ומגנטיות חשמל ומגנטיות חשמל ומגנטיות

היסטוריה

2008

2007 2006 2005
קיץ חורף קיץ חורף קיץ חורף קיץ חורף
א, ב א, ב א, ב א, ב א, ב א, ב א, ב א, ב

 

תנך

2008

2007 2006 2005
קיץ חורף קיץ חורף קיץ חורף קיץ חורף
פתרון פתרון פתרון פתרון פתרון פתרון פתרון פתרון

פסיכולוגיה

2008

2007 2006 2005
קיץ חורף קיץ חורף קיץ חורף קיץ חורף
פתרון בקרוב בקרוב בקרוב בקרוב בקרוב בקרוב בקרוב

 

ספרות

2008

2007 2006 2005
קיץ חורף קיץ חורף קיץ חורף קיץ חורף
פתרון פתרון פתרון פתרון פתרון פתרון פתרון פתרון

אזרחות

2008

2007 2006 2005
קיץ חורף קיץ חורף קיץ חורף קיץ חורף
פתרון פתרון בקרוב בקרוב בקרוב בקרוב בקרוב בקרוב

 

אנגלית

2008

2007 2006 2005
קיץמועד א חורף קיץ מועד א חורף קיץמועד א חורף קיץמועד א חורף
מועד ב ABCDEFG
A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G

לשון

2008

2007 2006 2005
קיץ חורף קיץ חורף קיץ חורף קיץ חורף
פתרון פתרון פתרון פתרון פתרון פתרון פתרון פתרון

כימיה

2008

2007 2006 2005
קיץ חורף קיץ חורף קיץ חורף קיץ חורף
2 יח' / 3 יח' בקרוב בקרוב בקרוב בקרוב בקרוב בקרוב בקרוב

מונה מבקרים->