מסדרי המלאכים (הנוסח הנוצרי):

שרפים/ 5 0 6 

Seraphim

יצורים אלוהיים שמקורבים לכרובים. שורש המילה בא כפי הנראה מהשורש ש.ר.פ (הפועל שרף, מלשון שריפה) או המילה שרף, שזה נחש אש מעופף כלשהו. נוטים להאמין יותר לפירוש השני ומאמינים שהם היו נחשיים וקשורים איכשהו לאש.
נאמר שמי שיביט בשרף ישרף מעוצמת זוהרו. הם מתוארים כגבוהים מאוד, בעלי שש כנפיים וארבעה ראשים, אחד לכל אחד מארבעת הכיוונים הראשיים (צפון, דרום, מזרח ומערב). זוג אחד של כנפיים הוא כדי לעוף, זוג אחר נועד לכסות את עיניהם כדי שלא יראו את אלוהים והזוג השלישי נועד לכסות את איברי מינם.
בחזונו של ישעיה הוא ראה שרפים מקיפים את כס אלוהים ומהללים אותו.
חלק מהשרפים הם מטאטרון, קמואל, נתנאל, גבריאל ולוציפר.

 

כרובים/ 5 0 6

Cherubim

הם השניים בחשיבותם בהיררכיה המלאכית, אחרי השרפים. הכרובים הם יצורים מכונפים התומכים בכס אלוהים ומתפקדים גם כרוחות מגינות. הם מוזכרים בתנ"ך כנושאים את מרכבתו של אלוהים ומוזכרים בבראשית, פרק ג', פס' 24 כשומרי גן-עדן. הם הוצבו בשערי הגן כדי לשמור שבני-האדם לא ינסו לחזור פנימה ולמצוא את עץ החיים.
הם מתוארים כמלאכים בעלי ארבע כנפיים וארבע פנים: אדם, אריה, שור ועיט. אומנים בתקופות מאוחרות יותר ציירו אותם כתינוקות המכונפים, השמנמנים וורודי-הפנים אותם אנו מכירים. הם בדר"כ לבושים בכחול, לעומת השרפים שלובשים אדום.
מנהיגם הוא רפאל.

אופנים/ 5 0 6

Thrones

השלישיים בהיררכיית המלאכים. הם המהירים ביותר ומתוארים כדמויי-גלגל בעלי עיניים רבות. לכן הם נקראים גם "הגלגלים הגדולים" ו"בעלי העיניים הרבות".
 

חשמלים (דומיניונים)/ 5 0 6

Dominions

הרביעיים בהיררכיית המלאכים. תפקידם לווסת את תפקידם של אלוהים. נאמר שבגן-העדן שלהם אותיות שמו של אלוהים תלויות מהתקרה. מנהיגיהם הם צדקיאל, חשמל, מיוריאל ויהריאל (ה-ה' לא מבוטאת).
באומנות הם מסומלים על-ידי דגל.

 

תרשישים (וירטואים)/ 5 0 6

Virtues

חמישיים בהיררכיית המלאכים. הם אחראיים לעשיית ניסים. נקראים גם "הנוצצים" או "הזורחים".
 

כוחות/ 5 0 6

Powers

השישיים בהיררכיית המלאכים. כנראה הם היו המלאכים הראשונים שנוצרו על-ידי אלוהים, ביום השני לבריאה. תפקיד הראשי הוא שמירה מפני פלישה של לגיונות הגיהנום לגן-עדן או לארץ. בזמן המלחמה בגן-עדן הם ספגו את האבידות הכבדות ביותר. מנהיגם הוא הארכי-מלאך קמאל.

 

נסיכויות/ 5 0 6

Principalities

השביעיים בהיררכיה. מנהיגיהם הם אנאל, חמיאל וניסרוך (שמאוחר יותר היה אחד מהמלאכים שסרחו). חמיאל כנראה הוא זה שלקח את הנביא חנוך לגן-עדן כאשר הוא (הנביא) מת. עוד מלאך מהנסיכויות הוא קרביל, ידוע גם כנסיך הכוח, שעזר לדוד בקרב נגד גולית.

הארכי-מלאכים/ 5 0 6

Archangels

השמיניים בהיררכיה. הם השליחים בתנ"ך. למשל, היה זה גבריאל שהודיע למריה על הבן שעומד להיוולד לה. חלקם הם גבריאל, מיכאל, רפאל ואוריאל.


מלאכים

Angels

מלאכים כופרים

לוציפר, שטנאל(סמאל), עזאזל

מלאכים נוספים

חזרה למיתולוגיה נוצרית

חזרה לעמוד המלאכים