-קודים לפוקימון ברקת-


קוד מאסטר חובה להפעלת שאר הקודים

9266FA6C97BD
905B5ED35F81
B76A68E5FAB1

בקרבות תמיד הטור שלך

3DC737D7E4BC
3BC67645EE81
D43989B35E7F
9444C92364DE

מתקפות בלתי מוגבלות

6DB720FFD630
79BA7465DC00

פוקימונים נתפסים בקלות

C2711CBA6F6B
72EA77420E4D

מקסימום סטטוס לפוקימון ה-1 ברשימה שלך

02DF7FD900A0
70BBB5F1DC40

מקסימום סטטוס לפוקימון ה-2 ברשימה שלך

6BB9F5BD1A61
70BBB5F1DC40

מקסימום סטטוס לפוקימון ה-3 ברשימה שלך

825D1E9B8AA7
70BBB5F1DC40

מקסימום סטטוס לפוקימון ה-4 ברשימה שלך

EB5B96DF90E6
70BBB5F1DC40

מקסימום סטטוס לפוקימון ה-5 ברשימה שלך

02A728FBA020
70BBB5F1DC40

מקסימום סטטוס לפוקימון ה-6 ברשימה שלך

6BC1E39FBAE1
70BBB5F1DC40

**את הקודים הבאים מופעלים במשחק רק שאתם לוחצים את הלחצנים המסומנים לידם**

דיאוקסיס פראי נלחם נגדך(R+select)

AE45D69EADF6
FF2A165F8C45
AE45D69EADF6
805C1D31C295

הו או פראי נלחם נגדך(R+A+select)

AE44970EADD6
76F022123307
AE44970EADD6
805C1D31C295

לוגיה פראי נלחם נגדך(L+B+select)

A845D79CADEE
866E1F5B8800
A845D79CADEE
805C1D31C295

לטיאס פראי נלחם נגדך(R+select)

AE45D69EADF6
06BC3C33D902
BBBC78434C16