משחק התאמה

יחיד - רבים
לחצו על שתי משבצות תואמות. אם צדקתם,  
הן מתרוקנות ממלים.

 אם טעיתם, המשבצות נשארות
ללא שינוי