מילון יידיש- עברי המקוצר
באדיבות הרה"ח חיים אלעזר הלוי רבינוביץ' שליט"א - מחשובי החסידים

יידיש-עברי.

ווס= מה

 ווס הערצאך?= מה שלומך? [באמת צריך לכתוב הערט זאך ולא הערצאך, אבל ככה זה נשמע].

ווס איז דשיען?= מה קורה?

ווס מאחצסעי?= מה קרה? [גם מה שלומך..]

קינדער= ילד.

קינדערלא'ך= ילדים.

שאיינע= יפה.

שלעכטין= גרוע.

"ווס שלעכטין אין אמדינה/ע"?= מה גרוע במדינה? [שאלה רטורית.. סתאאם]. [יש גם ווס שלעכטין אין אמגן דוד"? וכיוצא בזה...].

פיירעל= אש.

מאיין= שלי.

באבי= סבתא

זעיידע= סבא.

מאמע= אמא.

טאטע= אבא.

זיסער [גם זסער]= מתוק, יקר.

"טאטע זיסעי"= אבא יקר.

וואין= לבכות.

"וואיין מאמע רוחעל"= תבכי אמא רחל.."

אידיש= יהודי.

"אידישע קינדער= ילדים יהודים."

שלאף= ישן. [מלשון יושן, שינה וכד'.]

"איכ בין שלאפען"= "אני הולך לישון" 

"איכ בין מיד"= אני עייף.

אלטע= ישן. [ישן משלון כמו עתיק וכד'..]

"אלטע באיינער"= תרגום חופשי:"עצמות זקנות" מילולי:"עצמות ישנות". [זה ביטוי.].

טיש= שולחן [בעיקרון טיש אצל הרבה זה "עריכת השולחן" שזה הטיש המפורסם בערב שב"ק.]

אליס= הכל.

"אליס גיט ברוך ה'"= הכל טוב ברוך ה' [זה בדר"כ ככה עונים לשאלה מה שלומך [ווס הערצאך שנמצא למעלה..].

גיט= טוב [יש כאלה שאומרים 'גוט', זה פשוט תלוי במבטא מארץ המקור.].

גוט שאבע'ס= תרגום חופשי: שבת שלום. מילולי: שבת טובה.

אגיטע מוייעד= תרגום חופשי: מועדים לשמחה. מילולי: מועד טוב.

אגיט יום טוייב= יום טוב טוב [מילולי].

אגיטע וואך= שבוע טוב [וואך= שבוע].

אגיט מורגען= בוקר טוב.

אגיטע נאחט= לילה טוב.

אגיטע זימער= קיץ טוב [זימער= קיץ].

קוויטעל [גם קוויטלאך, זה אותו דבר].= פתק/ה [שנותנים לרבה לברכה וכו'].

זאיי-געזונט= לבריאות.

אבי געזונט= תיהיה בריא.

 

 

אגזונט=בריא.

שעייגעץ= רע [כמדומני..].

יו= כן.

נאיין= לא.

קי/וגעל= פשטידה.

קארטופאלאך= תפוחי אדמה.

קארטושקעס= תפו"א שרופים.

שקא[ו]פ= ראש.

שארף= חריף.

אגרוייסע= גדול.

קליין= קטן.

אביסל'ע= קצת.

וואן= יין.

אזעסער וואן= יין מתוק.

שמאייכעל= חיוך.

"גיב אשמאייכעל אליס איז לטוייבה"= תן חיוך הכל לטובה.

 

קומען= יבוא, תבוא וכד'

קים= בא.

רעבעצען= רבנית

ווען= מתי

ואין לי כח להמשיך עוד...... המשך יבוא.

ובראשי תיבות: [ר"ת= ראשי תיבות!]

שתחי'= שתחי-ה

שיחי'= שיחי-ה.