סיכומים


ודאו שיש לכם את התוכנה

Microsoft Word

כדי שתוכלו לצפות בקבצים. 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

כדי להוריד את הסיכום הרצוי לחצו כפתור ימני על האייקון של הספר הזה
בחרו לשמור את הקובץ במחשב, ותוכלו לצפות בו. 1


בהצלחה!!! 1מלכים א' פרק י"ג


מלכים א' פרק י"ז


מלכים א' פרק י"ח


מלכים א' פרק י"ט


מלכים א' פרק כ' 1


מלכים א' פרק כ"א


מלכים א' פרק כ"ב

---------------------------


מלכים ב' פרק ו' 1


מלכים ב' פרק ז' 1


מלכים ב' פרק ח' 1


מלכים ב' פרק ט' 1


מלכים ב' פרק ט"ו


מלכים ב' פרק ט"ז


מלכים ב' פרק י"ז

----------------------------


ישעיהו פרק א' 1


ישעיהו פרק ב' 1


ישעיהו פרק ה' 1


ישעיהו פרק ו' 1


ישעיהו פרק ז' 1


ישעיהו פרק י' 1


ישעיהו פרק י"א


ישעיהו פרק י"ב

----------------------------


תהילים מזמור א' 1


תהילים מזמור כ"ג


תהילים מזמור כ"ז


תהילים מזמור נ' 1


תהילים מזמור נ"א

----------------------------


יחזקאל פרק ג' 1


יחזקאל פרק ח' 1


יחזקאל פרק י"ג


יחזקאל פרק י"ח


יחזקאל פרק כ"ד


יחזקאל פרק ל"ג


יחזקאל פרק ל"ו


יחזקאל פרק ל"ז

----------------------------


קהלת פרק א' 1


קהלת פרק ג' 1


קהלת פרק י"א

----------------------------

 
דברים פרק א' 1


 1