אינדקס א"ב

א,ב,ג,ד,ה,ו,ז,ח,ט,י,כ,ל,מ,נ,ס,ע,פ,צ,ק,ר,ש,ת

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z

Share what you know. Learn what you don't.

א

אוטודידקט

אובייקט - מיקום וגודל של אובייקט ציור בגליון

אוטלוק - קביעת פגישה באוטלוק

אוטלוק - שלח דוא"ל באוטלוק דרך אקסל

אופטימיזציה של קובצי אקסל

אימות נתונים - הגבלת מספר הספרות מימין לנקודה העשרונית

אימות נתונים כפול - רשימה נפתחת + איסור כפולים

אימות נתונים מותנה - הפריטים ברשימה תלויים בבחירה בתא אחר

  איחוד נתונים מגליונות שונים

ארוע - הדגשת השורה הניבחרת בקובץ

ארוע - הפעלת סינון מתקדם בעזרת מאקרו המופעל בארוע של שינוי תא בודד + יצירת רשימה ללא חזרות

ב

בחירה - קישור למאמר המפרט טכניקות שונות לבחירת טווחים בעזרת מאקרו

ביולוגיה - אוסף תרגילים למורי ביולוגיה - יהודית שניצר המרכז הארצי למורי ביולוגיה

ג

גמבא - גליונות מתמטיים

גימטריה - מבט שלישי

ד

דוגמאות

 

דוא"ל -  שלח דוא"ל באוטלוק דרך אקסל

דמקה

דרוג אוטומטי של נתונים - תפוז

 

חזור למעלה

ה

הגנה או ביטול הגנה לכל הגליונות בקובץ

 הגנה על תאים עפ"י צבעם

הגנה על תאים שאינם ריקים והסרת הגנה מתאים ריקים בכל שמירה של הקובץ

הדגשת השורה הניבחרת בקובץ

הדפסה - לולאה להדפסת שורות בודדות מטבלה

הדפסה - מאקרו לשמירה בשם, לפתיחת קובץ ולהדפסת גליון

הדפסת נתיב מלא בכותרת

הודעה -   רישום הודעות מתעדכנות בשורת הסטטוס שבתחתית המסך

הודעה -   שימוש בתיבת טקסט להצגת הודעות במהלך ריצת מאקרו

הוספה אוטומטית של מעברי עמוד

הוספת גליון חדש לקובץ והוספת קוד מאקרו בגליון החדש

הוספת תוים מיוחדים

הוראה

היפוך טקסט

היפוך סדר העמודות בגליון

היפרלינק

העברת תאים ריקים אל סוף הטווח

חזור למעלה

ז

זוגי ואי זוגי - סיכום מספרים בטורים זוגיים או בטורים אי זוגיים

זמן -    הוספת תאריך לתא בעזרת פקד לוח שנה

זמן -    חישוב הפרשי זמן ללא ימי שישי

זמן -    חישוב הפרשי זמן-שנים, חודשים, ימים, שעות

זמן -    חישוב שעות עבודה ושכר

זמן -    לוח שנה חודשי

זמן -    מספר לזמן   1234 ל 12:34

זמן -    ספירת ימי שישי בטווח תאריכים

ח

חישוב מעגלי

חישוב ספרת הביקורת בתעודת זהות

 חתירה למטרה - הפעלת חתירה למטרה בעזרת מאקרו

חזור למעלה

ט

טיפים וקיצורי דרך בנושאי מאקרו בפורום של חברת מבט שלישי

טיפים לשימוש יעיל באקסל בפורום של חברת מבט שלישי

טקסט -    היפוך טקסט

טקסט -   העתקת התוכן של תיבת טקסט אל תא ומחיקת תוכן תיבת טקסט

טקסט -   נוסחאות על טקסטים

טקסט -   ספירת מילים

י

יבוא קובץ טקסט של שערי מניות מהאינטרנט

ימי עבודה -    חישוב הפרשי זמן ללא ימי שישי ושבת

ל

לוח שנה חודשי

לולאה - לולאה להדפסת שורות בודדות מטבלה

לולאה - לולאה שעוברת על כל תיבות הטקסט בטופס

לינארי - פתרון מערכת משואות לינארית בעזרת פונקציות

חזור למעלה

מ

מאור בעז - חוברת מערכים ללימוד אקסל 97 מאת בעז מאור

מבחן - מחולל מבחן אמריקאי 1

מבחן - מחולל מבחן אמריקאי 2

מבחן - מיון רנדומלי למבחן אמריקאי

מבט שלישי

מד התקדמות

מדדים כלכליים מובילים

מדעים - ביוטק - שילוב אקסל בחקר מדעים

מורן - מרכז הדרכה מורן

מחיקת גליונות ריקים בקובץ

מחיקת סגנונות מהחוברת הפעילה

מחיקת שורות וטורים

מחיקת שמות מהקובץ הפעיל

מיזעור - הוספת לחצן מיזעור לטופס

מילון לפונקציות אקסל - קובץ זיפ

מיספור -  שלוש נוסחאות ומאקרו אחד למיספור שורות בטבלה

מיקום וגודל של אובייקט ציור בגליון

מיקלדת - קיצורי דרך במיקלדת

מיקרוסופט ישראל

מכללת לוינסקי

ממוצע לאיברים הגדולים ביותר ברשימה

Ynet - ממוצע ללא אפסים

ממוצע מותנה

מעבר אל היפרלינק

מעבר עמוד -  הוספה אוטומטית של מעברי עמוד

מערך -   נוסחת מערך

מערך -   ממוצע מותנה

מערך -   ממוצע לאיברים הגדולים ביותר ברשימה

מערך -   ספירת מילים

מערך -   ספירת ימי שישי בטווח תאריכים

מערך -  ספירה של נתונים ללא חזרות

מערך - פתרון מערכת משואות לינארית בעזרת פונקציות

מתמטיקה - פעילויות בשילוב מחשב מתוך האתר חשיבה מתמטית

מתמטיקה - מטח - פעילויות במתמטיקה בעזרת אקסל

חזור למעלה

נ

נתיב מלא -    הדפסת נתיב מלא בכותרת

ס

סגנון - מחיקת סגנונות מהחוברת הפעילה

The Association of  Statistics Specialists Using Microsoft Excel  - סטטיסטיקה

MathTools.NET - Excel Statistics  - סטטיסטיקה

Neville Hunt (Producing Statistical Tables Using Excel)  - סטטיסטיקה

סיכום אוטומטי של מספרים בטור אחד אל טור אחר

סיכום מספרים בטורים זוגיים או בטורים אי זוגיים

סיכום עפ"י מספר תנאים -  נוסחת מערך

Sumproduct - סיכום עפ"י מספר תנאים

 סינון - הפעלת סינון אוטומטי בגליון מוגן

סינון - הפעלת סינון מתקדם בעזרת מאקרו המופעל בארוע של שינוי תא בודד + יצירת רשימה ללא חזרות

ספירה -  ספירת מילים

ספירת הפריטים העונים על קריטריון כפול - גדול מ, קטן מ

ספירה של נתונים ללא חזרות

ספירה של נתונים ללא חזרות - מבט שלישי

ספרים

סרגל הקיצורים - א.ע מאקרו

סרגלי כלים -  הסתרת סרגלי הכלים

סרגלי כלים -  תבנית ליצירת תפריט חדש בסרגלי הכלים

ע

עיצוב מותנה - סידור חרוזים בשרשרת, טיול בלוח הכפל (בגליון האחרון בקובץ), תרגילי חיבור, חיסור, כפל, חילוק

עיצוב מספר - קביעת עיצוב המספר עפ"י מספר הספרות שאחרי הנקודה ועוד אחד

עתני אלון - עמוד הבית

חזור למעלה

פ

פגישה - קביעת פגישה באוטלוק

פונטים - מאקרו שיוצר את רשימת הפונטים הקיימים במחשב ומדגים אותם

(talori) פונקציות פיננסיות שונות

פורומים

פיזיקה עם גליון אלקטרוני

פרות - אקסל ברפת

פתיחת קובץ - מאקרו לשמירה בשם, לפתיחת קובץ ולהדפסת גליון

צ

צבע -  הגנה על תאים עפ"י צבעם

צבע -   נוסחאות למציאת צבע התא

צבע -  פונקציה מותאמת לסיכום תאים עפ"י צבע הפונט או צבע הרקע

צבע -  רישום נתונים בבסיס הנתונים עפ"י צבע השורה

חזור למעלה

ק

קומבינטוריקה

קורס אקסל מקוון במסגרת מערכת המידע האקדמית איתן

קיצורי דרך במיקלדת

קישורים

ר

רבועי קסם

 רפאלי שמואל

רשימת הגליונות בקובץ

ש

שאילתא -   יבוא שערי מט"ח מבנק ישראל -שאילתא

שאלות נפוצות - קישור לשאלות נפוצות באתר מיקרוסופט

שיתוף קבצים - מוטי קרניאל

שמות - זיהוי שם הטווח שאליו שייך התא הפעיל

 שמות - מחיקת שמות מהקובץ הפעיל

שמירה  - מאקרו לשמירה בשם, לפתיחת קובץ ולהדפסת גליון

שעון

שעון מחוגים

שעון עצר + טיימר

שפה  - החלפת שפת המיקלדת - מבט שלישי

חזור למעלה

ת

תאים גלויים בלבד

תא ריק - העברת תאים ריקים אל סוף הטווח

תוים מיוחדים

תוכן - רשימת הגליונות בקובץ

תוספים לאקסל

תיבת טקסט

תיבת טקסט - לולאה שעוברת על כל תיבות הטקסט בטופס

תרגילי חיבור צבעוניים , תרגילי חיבור צבעוניים לשני משתתפים

תרשים - גרף שעובד תמיד על הנתונים האחרונים ברשימה גם כאשר נוספות רשומות חדשות

תרשים - טווח דינמי לנתוני תרשים

תרשים -   עידכון אוטומטי של כותרת התרשים וסידרת הנתונים המוצגת

A

Address - Indirect, Address, Offset

And - If ,And, Or, Not

Alan’s Excel Page 
Array Functions (Alan Beban)

B

Beban Alan

Beyondtechnology (Rodney Powell)

Blood Aaron

Bullen Stephen

Byg Software 

חזור למעלה

C

Colo's Junk Room 

Countif - Sumif, Countif

D

Dalgleish Debra

E

Erlandsen Data Consulting

Education World® Technology in the Classroom EXCEL-lent Middle School Math

Education -  Spreadsheets in Education

F

Flynn Tommy

חזור למעלה

I

If ,And, Or, Not

Index -  Vlookup, Match, Index

Indirect, Address, Offset

Interpolate, Cubic Spline, and Curve Fit for Microsoft Excel - XlXtrFun.xll

J

J-Walk & Associates (John Walkenbach)

Jon Peltier's Excel Page 

L

Leclerc Pierre

חזור למעלה

M

Martin Green's Excel Tips

Match -  Vlookup, Match, Index

MathTools.NET - Excel General Index

MathTools.NET - Excel Mathematics

MathTools.NET - Excel Statistics

McGimpsey & Associates 

McRitchie David

Mike's Excel and Maths Page

Moala Ivan F

MVP Web Sites

mm's little spreadsheethelpers home

N

Nexus -  The Excel Nexus - THE Ultimate Excel Portal 

Nico Sterk's Excel Pages 

Not - If ,And, Or, Not

Noneley Peter - קובץ זיפ - מילון לפונקציות אקסל

O

Offset - Indirect, Address, Offset

Or - If ,And, Or, Not

Ozgrid - Excel Consultancy (David Hawley)

חזור למעלה

P

Page Setup - McGimpsey & Associates 

Pearson Software Consulting Services (Chip Pearson)

R

Rob's MS Excel VBA Utilities

S

Select Case Statement  

SHU Science & Maths

Spreadsheet Research (SSR) 

Statistics - The Association of  Statistics Specialists Using Microsoft Excel

Statistics - MathTools.NET - Excel Statistics

Statistics - Neville Hunt (Producing Statistical Tables Using Excel)

Sterk's Nico

Sumif, Countif

Sumproduct

חזור למעלה

T

Tushar Mehta 

The Office Experts 

U

Union Method - הדגשת השורה הניבחרת בקובץ

V

Vlookup, Match, Index

Vlookup 1 - מבט שלישי

Vlookup 2 - מבט שלישי

Vlookup 3 - מבט שלישי

Vlookup 4 - תפוז

 

W

Walkenbach John

X

XL-Logic 

חזור למעלה

 

 

 

אזהרה
כל שימוש שתעשו בדוגמאות או בקבצים מהאתר הזה הוא על אחריותכם
אני עובד עם הקבצים האלה ועם סרגל הקיצורים יום יום ולא ניתקלתי בבעיה אך אין לדעת מה עוד לא גיליתי
אקסל הוא גליון חישוב הכלול בחבילת אופיס המיוצרת על ידי חברת מיקרוסופט ולי אין כל קשר
 מסחרי או אחר איתה