חומר בסטטיסטיקה / מאת מיכל רייבר

מבחנים חיצוניים פתורים

מבחנים חיצוניים פתורים ניתנים להורדה מהאתר http://space.ort.org.il/softw .
*פיתרון למבחן תשס"ד ניתן להוריד מפה: stats201.rar .

הרצאות

מס' שם ההרצאה גודל הקובץ הורדה תאריך עדכון אחרון למבחן הקרוב
1 מבוא טבלאות וגרפים 150 KB stats001.rar 27/10/2005 V
2 מדדים מרכזיים 61.4 KB stats002.rar 27/10/2005 V
3 מדדים לפיזור 136 KB stats003.rar 29/10/2005 V
4 מדדים למיקום יחסי 41.5 KB stats004.rar 29/10/2005 V
5 השפעת טרנספורמציה ליניארית והוספת מקרים 20.8 KB stats005.rar 29/10/2005 V
6 מרחב מדגם מאורעות ומושגים מתורת הקבוצות ‎73.8 KB stats006.rar 29/10/2005 V
7 הסתברות ‎74.0 KB stats007.rar 31/10/2005 V
8 קומבינטוריקה ‎52.4 KB stats008.rar 31/10/2005 V
9 הסתברות מותנית 44.2 KB stats009.rar 06/11/2005 V
10 אי תלות של מאורעות 53.7 KB stats010.rar 06/11/2005 V
11 נוסחת ההסתברות השלימה ובייס ‎38.8 KB stats011.rar 15/11/2005 V
12 משתנה מקרי בדיד ‎29.4 KB stats012.rar 15/11/2005 V
13 התפלגויות בדידות מיוחדות ‎92.1 KB stats013.rar 11/12/2005 V
14 התפלגות נורמלית ‎101 KB stats014.rar 22/12/2005 V
15 קירוב נורמלי לבינומי ומשפט הגבול המרכזי 50.8 KB stats015.rar 03/01/2006 V
16 מבוא לבדיקת השערות 27.8 KB stats016.rar 03/01/2006 V
17 בדיקת השערות כששונות האוכלוסייה ידועה 116 KB stats017.rar 03/01/2006 V
18 התברויות לטעויות 36.4 KB stats018.rar 13/01/2006 V
19 רווח סמך 41.0 KB stats019.rar 13/01/2006 V
20 בדיקת השערות על תוחלת עם T 57.2 KB stats020.rar 13/01/2006 V
21 בדיקת השערות על פרופורציה 59.1 KB stats021.rar 13/01/2006 V
22 הסקה סטטיסטית 2.75 MB stats022.rar 21/01/2006 V
23 רגרסיה ומקדם המתאם ‎64.8 KB stats023.rar חדש! 14/02/2006 V
24 התפלגות משותפת ‎58.7 KB stats024.rar חדש! 14/02/2006 V

אוסף תרגילים ופתרונות מלאים

מס' נושא התרגילים גודל הקובץ הורדה תאריך עדכון אחרון למבחן הקרוב
1 סטטיסטיקה תיאורית ‎1.36 MB stats101.rar 30/10/2005 V
2 מרחב מדגם ופעולות בין מאורעות 297 KB stats102.rar 01/12/2005 V
3 מבוא להסתברות ‎524 KB stats103.rar 01/12/2005 V
4 פתרונות לתרגילים מפרק 5 בחוברת ‎568 KB stats104.rar 01/12/2005 V
5 פתרונות לתרגילים מפרק 7 בחוברת ‎298 KB stats105.rar 21/01/2006 V
6 פתרונות לתרגילים מפרק 8 בחוברת ‎720 KB stats106.rar 21/01/2006 V
7 פתרונות לתרגילים מפרק 9 בחוברת ‎542 KB stats107.rar 21/01/2006 V
8 פתרונות לתרגילים מפרק 11 בחוברת ‎1.28 MB stats108.rar 21/01/2006 V
9 פתרונות לתרגילים מפרק 12 בחוברת ‎831 KB stats109.rar 31/01/2006 V
10 פתרונות לתרגילים מפרק 13 בחוברת ‎1.13 MB stats110.rar 31/01/2006 V
11 פתרונות לתרגילים מפרק 14 בחוברת ‎867 KB stats111.rar 31/01/2006 V

הערות: