?היוש אנשנושים מה המצפ איתכם
הבאתי לכם 150 רקעי גליטרים
בגלל שאתם כאלה חמודים אני נותנת
לכם אותם להורדה חופשית ביי מורנוש